रुम हिटर

रुम हिटर

कोठामा हिटर बाल्दा आवश्यक न्यूनतम वाटेजको हिटर प्रयोग गर्नु पर्दछ । हिटर किन्दा तीनवटा सम्म हिटिंग अप्सन भएको हिटर किन्न उपयूक्त हुन्छ ताकि आफ्नो आवश्यकता अनुसारको हिटर संख्या मात्र प्रयोग भई बिजुली खपत न्यून होस । हिटरको तापक्रम सेट गर्दा न्यूनतम आवश्यक तापक्रममा सेट गर्नुपर्दछ । कोठा ताती सकेको अबस्थामा हिटर केहि क्षण बन्द गर्न समेत सकिन्छ । साथै कोठामा मान्छे नभएको अवस्थामा पनि हिटर बन्द गर्नु पर्दछ ।