भ्याकुम क्लिनर

भ्याकुम क्लिनर

नेपालमा पनि कुचोको ठाउं क्रमशः भ्याकुम क्लिनरले लिंदैछ । बजारमा ५०० वाट देखि ३००० वाट सम्मका भ्याकुम क्लिनर पाईन्छन् । हामीले घरमा सामान्यतया प्रयोग गर्न १२०० देखि १४०० वाटको भ्याकुम क्लिनर पर्याप्त हुन्छ । सफाईमा धेरै समय दिन नसक्ने, निहुरिंदा ढाड दुख्ने वा धुलोको कारण एलर्जी वा श्वाश प्रश्वाशमा समस्या भएकाहरुलाई यो उपकरण एक बरदान नै हो । भ्याकुम लगाउंदा सकेसम्म पिक लोड आवरमा नलगाउनु उपयुक्त हुन्छ । हाल बजारमा थैलि भएका र थैलि नभएका गरि दुई थरि भ्याकुम क्लिनर उपलव्ध छन् । थैली नभएका भ्याकुम क्लिनर बारम्बार सफा गरि रहन पर्ने र धुलो फाल्न उपयूक्त वातावरण हुन जरुरी हुन्छ भने थैली भएका भ्याकुम क्लिनर भने पटक पटक खरिद गरिरहनु पर्ने हुन्छ । वातावरणिय हिसाबले हेर्ने हो भने यदि धुलोको कारण हुने एलर्जी वा अरु स्वास्थ्य समस्या छैन भने थैली नभएका भ्याकुम क्लिनर प्रयोग गर्न बेश हुन्छ ।