जुसर, मिक्सर, ग्राईण्डर (ईलेक्टीक र म्यानुअल)

जुसर, मिक्सर, ग्राईण्डर (ईलेक्टीक र म्यानुअल)

नेपालमा आजकल जुसर, मिक्सर, ग्राईण्डर तथा फुड प्रोसेसरको प्रचलन आजकल निकै बढेको छ किनभने यिनिहरुको प्रयोगबाट जिरा, अदुवा, लसुन जस्ता मसला पिध्ने, बाराको लागि मास, मुंग वा दाल पिन्ने, मासु वा अरु तरकारीको किमा बनाउने वा डाइस वा ग्रेट गर्ने, फलफुलको जुस निकाल्ने जस्ता कामहरु छिटो हुन्छन र ज्यादा परिश्रम पनि पर्दैन ।

मिक्सर, ग्राईण्डर र फुड प्रोसेसरको कुरा गर्दा यसको कन्टेनर बि.पि.ए.(bisphenol A.)  रहित छ छैन ध्यान दिनुपर्छ । बिशेषत मसला पिस्ने, मासु पेल्ने जस्ता काममा धेरै प्रयोग हुने हो भने यस्ता कामको लागि बढि शक्तिको आवश्यकता पर्ने हुंदा मोटरको शक्ति पर्याप्त छ छैन हेर्नुपर्छ र यो ७०० वाट भन्दा माथि भए राम्रो हुन्छ ।

यस्ता सामग्री प्रयोग गर्दा पनि सकेसम्म पिक लोड समय नपारेर प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।