केटाकेटीको विशेष बचावट

केटाकेटीको विशेष बचावट

बामे सर्ने उमेर देखि माथिका केटाकेटीहरुले विद्युतिय सकेटहरुमा आफ्नो औंला वा अरु धातुजन्य पदार्थ छिराउने, तारहरु तान्ने आदि गर्ने भएको हुंदा साना केटाकेटी भएका घरमा विद्युतिय सुरक्षाका लागि अझै बढि सतर्कत अपनाउन जरुरी हुन्छ । माथि उल्लेख भए झै Earth-leakage circuit breaker (ELCB)आदिको प्रयोग एउटा उपाय हो । यसदेखि बाहेक घरमा सेफ्टि लक भएका सकेटहरु प्रयोग गर्नुपर्दछ । यस्ता सकेटमा पहिला अर्थिङ्ग पिन नछिरेसम्म अर्को दुईवटा प्वाल संधै लक भईरहन्छ । बजारमा उपलव्धता हेरेर कभर भएका सकेट वा सकेटलाई बन्द गरेर राख्ने प्लाष्टिक कभर प्रयोग गर्न सकिन्छ । केटाकेटीहरुले ठुलाले गरेको काम नकल गर्ने भएकोले उनीहरुले देख्ने गरेर प्लग जोडने, प्लग फुस्काउने जस्ता कार्य गर्नू हुँदैन । एक्सटेन्सन कर्ड वा अन्य खतरा हुन सक्ने सामानहरु पनि सामानहरु पनि बच्चाहरुको पहुंँच भन्दा टाढा राख्नुपर्दछ ।