About Us

उपभोक्ता सूचना प्लेटफर्ममा यहांलाई स्वागत छत्त जान्नु पर्ने कुराहरु

उघरायसी प्रयोजनका लागि न्यून उर्जा क्षय गर्ने उपकरण, सामग्री तथा उपायहरुका बारेमा यस उपभोक्ता सूचनापाटीमा जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ताकि असावधानीका कारण विद्युतको अनुत्पादक प्रयोग हुन नपाओस, विद्युत चुहावट हुन नपाओस तथा उर्जाको वचतका साथसाथै उपभोक्ताको खर्च वचत समेतमा सहयोग पुग्न सकोस ।

यस उपभोक्ता सूचनापाटीमा उपभोक्ताहरुलाई दैनिक रुपमा आवश्यक पर्ने कुराहरुको सामान्य जानकारी, न्यून उर्जाक्षयी उपकरणहरुका अतिरिक्त विद्युत वचावटको टिप्स सेक्सन पनि समावेश गरिएको छ जसले साधारण उपभोक्ताहरुलाई न्यून उर्जा क्षयका निमित्त अवलम्वन गर्नुपर्ने कुराहरुका बारेमा उल्लेख बताईएको छ । निप तथा ईण्टिग्रेसन प्रोजेक्टको सक्रियतामा यस उपभोक्ता सूचनापाटीको अवधारणा बनेको र कार्यान्वयन गरिएको हो ।